AlbWeb - Ndertim Faqe Interneti - Zhvillim Website - Fushata Marketingu - Zhvillim Aplikacion - SEO - Social Marketing - Design & Brand Identity | Trendet e dizajnit për 2019-ën!
15873
post-template-default,single,single-post,postid-15873,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Trendet e dizajnit për 2019-ën!

Trendet e dizajnit për 2019-ën!

E vështirë për tu besuar por, fundi i 2019 do të thot se po i afrohemi përfundimit të një dekade. Interneti ka ndryshuar dhe është rritur shumë në 10 vitet e fundit. Në disa vite trendet e dizanjit kanë ndryshuar duke shtyrë drejt krijimtarisë së shfrenuar duke braktisur rrjetëzimin e elementëve apo imazhet tipike të cilat gjenden kudo në internet dhe duke u bazuar në ngjyra më të theksuara, forma asimetrike. Trendet e 2019 do të shohim sesi gërshetohen estetika dhe teknologjia sëbashku për të krijuar pamje unike.

10 trende të dizanjit që do të jenë kudo në 2019

 • Serifs
 • Paleta Bardh e Zi
 • Forma natyrale
 • Glitch
 • Ndërveprime të vogla
 • Chatbots
 • Më shumë video
 • Minimalizëm
 • Responsivitet
 • Shumëllojshmëri

1.Serif

Shumë prej nesh kanë dëgjuar rregullin se serifs janë për print dhe sans serfis janë për ekranet. Po sikur të ndryshojmë këtë rregull?

Shpesh dizanjerat zgjedhin të përdorin sans pasi ka lexueshmëri të qartë, por tashmë janë duke u kthyer cdo herë e më shumë tek bold serif si font ne elemente të ndryshme si header ose call out. Pasi ky font është dizenjuar në mënyrë të tillë për të qënë dekorativ, duke i bërë kështu këto element më tërheqës për vizituesit.

Edhe pse serifs janë shpesh të lidhur me të shkuarën, ato kanë shumë karakter dhe janë më të adaptueshëm sec mund të mendoni. Përshembull shikoni këtë font të rrumbullakosur serfi në faqen e njohur të Mailchimp i cili krijon një pamje të gëzueshme.

           Marrë nga : Mailchimp

 2. Paletat Bardh e Zi

Ngjyra është një nga elementët më të rëndësishëm në një faqe interneti. Kultivon një pamje, ndjesi, unifikon një brand dhe drejton përdoruesit në ndërfaqe duke krijuar një përshtypje të parë. Për 2019 ne do të shohim një rritje të paletave të bardha me të zeza. Në mungesë të ngjyrave ne fillojmë të shohim botën ndryshe: tekstura dhe forma bëhet më e dukshme më e qartë. E bardha në vetvete është e pastër ndërsa e zeza është e fortë. Kombinimi i tyre sjell një pamje unike dhe shumë të qartë. Gjithashtu kjo paletë mund të thyhet me shtimin e një ngjyre bazë e cila mund të jetë një tonalitet i ulët ose i fortë duke krijuar kështu dhe thyerjen e pamjes monokrome të krijuar.

Imazhi marre nga : Involve Digital

Marre nga : Werkstatt

 

 

 

 

 

3.Forma natyrale

Edhe pse faqet e internetit janë të ndërtuara në formatin e shtresëzimit në formë simetrike, dizanjerat po drejtohen në format natyrale dhe linjat e pastra të lehta. Figurat gjeometrike me katrorë, trekëndësh krijojnë një ndjesi stabiliteti, por për 2019 trendet janë drejt krijimit të ndjesisë së aksesueshmërisë dhe komfortit.

Duke qënë se format natyrale janë jo simetrike ato ofrojnë thellësi të dizanjit duke bërë të mundur që faqet të jenë më tërheqëse. Ato formohen bazuar në natyrë ( përshembull ndërtimi i një forme të pemës ). Qëllimi i këtij lloj dizanji është të bëjë të mundur që të krijoj tek vizitorët ndjesinë dhe ilusionin e lëvizjes.


Marre nga : BrioRom

4.Glitch art

Asnjë listë e trendeve nuk do të ishte e plotësuar pa një pjesë retro. Glitch ( apo ndalesë fraksion shkëputje ) janë shumë të rëndësishme në jetën tonë moderne. Jetojmë në kohën kur kemi frikë se kompjuterët do të marrin të gjithë kontrollin por ndërkohë nuk mund të jetojmë pa to. Ky lloj efekti tërheq vëmëndjen e vizitorit, dhe mund të përdoret më së shumti në pjesë specifike të cilat ne duam të vihen re më shumë nga vizitori.

Marrë nga : Active Theory

5.Ndërveprime të vogla

Ndërveprimet e vogla janë evente me një qëllim: për të surprizuar përdoruesin dhe për të krijuar një event që është tërheqës. Saherë që një përdorues kryen një veprim mbi një faqe interneti apo një aplikacion dhe ka një përgjigje specifike pas tij, ky është një ndërveprim. Teksa bëni refresh një faqe Twitter dhe dëgjoni një beep, ky është një ndërveprim. Ose kur kontrolloni Facebook, ikona e kuqe shfaqet sëbashku me numrin sa mesazhe janë, dhe ky është një ndërveprim.

Këto janë rastet ku i kemi hasur më së shumti por në 2019, faqet e internetit do të kenë të tilla ndërveprime, hover, skrollim, animime e më shumë. Kështu do të rritet më shumë audienca e faqes së internetit, duke përcjellë më shumë mesazhe tek përdoruesit dhe duke e bërë faqen të duket akoma më e “zgjuar”.

Shembuj : Femme & FiercewenwenzwyLeo Zakour

6.Chatbots

Chatbots kanë kohë që sillen në web por tashmë janë në listën e dukshme për 2019. Kjo ka ardhur për shkak të avancimit të inteligjencës artificiale duke i bërë chatbots më të zgjuar dhe eficentë. Chatbots e reja kanë nivel më të lartë përshtatshmërie sesa të parat. Ngjyrat e ndezura do ti bëjnë ato jo vetëm shumë të dukshme në faqe por edhe më ftuese. Gjithashtu parashikojmë se do të fillojnë të praktikohen dhe pamje të personalizuara për cdo chatbots.

Marrë nga : insomnobot-3000

7.Më shumë përmbajtje Video

Video-t jo vetëm që diversifikojnë pamjen e faqes suaj të internetit por gjithashtu marrin një audiencë të gjërë që nuk ka kohë të merret me leximin e një teksti të plotë. Ajo cka është e re është ndryshimi që Google ka bërë drejt miksimit të rezultateve të kërkimit në faqe, duke shtuar përmbajten në formë video. Kjo ka bërë të mundur shtimin e videove në faqet e internetit.

Marrë nga : National Geographic

8.Minimalizmi

Ndoshta një nga trendet më të përhapura dhe më klasike të faqeve të internetit është minimalizmi. Sa më pak elemente të ketë faqja juaj aq më pak do ti duhet të mendojë dhe audiencës që do ta vizitojë. Nëse një faqe interneti dizenjohet në mënyrën e duhur , do ti shfaq përdoruesit ekzaktësisht atë cka përfaqëson.

Minimalizmi do të vazhdojë të dominojë dhe në 2019. Animacione dhe efekte që e bëjnë kalimin në faqe më tërheqës duke bërë të mundur që mbivendosja e shkrimit , imazheve dhe elementëve të tjerë të jetë sa më e thjeshtë dhe jo shumë e ngarkuar.

Marrë nga : Libratone

9. Responsive ( Miqësorë )

Teksa cdo ditë e më shumë shtohet shikueshmëria në pajisje mobile dhe ulet në desktop, dizanji po fokusohet në klikimin e gishtit pra cdo gjë të jetë e përqëndruar dhe lehtësisht e aksesueshme direkt nga gishti në mobile. Cdo gjë studiohet nga mënyra sesi përdoruesit e mbajnë celularin e tyre si lëvizin me gisht dhe si procesojnë një faqe interneti.

Marrë nga : Tubik

10. Diversiteti

Shpesh njerëzit harrojnë se faqja e internetit shoqërohet gjithmonë nga pjesa : World Wide. Interneti lidh biliona njerëz nga e gjithë bota nga kultura të ndryshme, aftësi, moshë, gjini të ndryshme – njerëz që shohin veten e tyre dhe kanë nevojë që të shohin në përmbajtje pasqyrimin e tyre dhe jo imazhe perfekte Stock.

Marre nga : GlobalXplorer

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trendet e dizajnit për 2019-ën!

Web Design trends for 2019!

Hard to believe, but 2019 means we’re heading into the final chapter of the decade. The internet has grown and changed a lot in the past ten years: we’ve seen the reign of mobile, the introduction of AR, VR, AI, AMP and many other acronyms. As exciting as all of this new technology has been, where we really see and feel these changes is in web design trends.

10 trende të dizanjit që do të jenë kudo në 2019

 • Serifs on screen
 • Black-and-white palettes
 • Natural, organic shapes
 • Glitch art
 • Micro-interactions
 • Chatbots evolve
 • Even more video content
 • Minimalism
 • Thumb-friendly navigation
 • Diversity

1.Serifs on screen

We’ve all heard the rule that serifs are for print and sans serifs are for screen. But what are design trends for if not to give convention a little shaking up?

While sans, with its clean readability, is still the go-to for longer bouts of website copy, more and more brands are turning towards bold serifs in other aspects of their designs such as headers and callouts. There’s a good reason for this: serifs were designed to be decorative, making them perfect for emphasis.

And even though serifs are often associated with the past, they have lots of character and are more adaptable than you might think. Take for example the rounded serifs that play into Mailchimp’s cheerful branding. Or the wedge serifs and bold strokes that create a modern look for Medium.

   Mailchimp

 2. Black-and-white palettes

Color is one of the most important elements in a website. It cultivates a mood, unifies a brand and guides users through an interface by creating visual landmarks. For 2019, we’re seeing daring black-and-white web design making impressive statements. Color is literally how we see the world by light particles being absorbed. When color is missing, we begin to see the world differently: textures and shapes become clearer, and the world seems noticeably slower.  White by itself is clean and reserved whereas black is strong and assertive. Combine these and you get an altogether striking look.  Ironically, the biggest effect black-and-white designs can have is in their combination with minimal amounts of color. Adding an accent color will not only break up the sea of monochrome but will make points of interest and calls-to-action leap out.

Werkstatt

 

 

 

 

 

3. Natural, organic shapes

Though web pages are typically set up for systematic grids, designers are turning towards natural shapes and smooth lines. Geometric structures such as squares, rectangles and triangles with their sharp corners do create a sense of stability, but 2019 trends are more concerned with a feeling of accessibility and comfort.

Because organic shapes are naturally imperfect and asymmetrical, they can provide depth to a web design that makes page elements stand out. They are based in nature (think of the curving forms of trees and hills), but free-drawn elements can capture the spontaneity of man-made accidents such as paint splatter. The goal here is for web designs to feel human and alive through the illusion of movement.


Marre nga : BrioRom

4.Glitch art

No trends list would be complete without some form of retro design making its comeback. In the case of glitch art, it’s retro gone wrong—those moments when crinkled film or a slow dial-up connection led to a distorted, if unintentionally striking, image.

Glitches are significant in our modern times when computers are so pervasive. We fear the machines taking over, but we also don’t know what we’d do without them. Hence, the breakdown of technology makes for appealing subject matter both as an idea and in its design execution, where it can draw the viewer’s eye to those parts of the site that are warped, double exposed and glitchy. It’s a strange, futuristic time we live in, and no one is quite sure where it is all heading. Glitch art amplifies this feeling of disorientation by giving websites a distinctly psychedelic look.

Marrë nga : Active Theory

5.Micro-interactions

Micro-interactions are events with one purpose: to surprise the user and create an event that is inviting and human. Every time you take a small action on a website or app and there is a specific response to it, this is a micro-interaction. When you refresh a Twitter page and hear a beep, this is a micro-interaction. Or when you check Facebook, the red icon displaying your message count is—you guessed it— a micro-interaction.

These have been the most common uses of them, but in 2019, web pages will heavily feature their more interactive incarnations. Hover and scrolling animations, chimes, and much more. All in all, this is a way to involve your audience in your website, to subtly transmit information to the users about their actions and usage, and make web pages feel a little smarter.

Femme & FiercewenwenzwyLeo Zakour

6.Chatbots

Chatbots have been up-and-coming for a while now but will finally move into the spotlight in 2019. This is mostly due to the advancements in AI and machine learning, making them more intelligent and efficient.

insomnobot-3000

7.Even more video content

You don’t need an explainer video to tell you that video content for the web is nothing new. Video not only diversifies the page but caters to an on-the-go audience who don’t have the time to scan through a lot of text.

What is new is the move Google has made toward mixed search page results, featuring video content above standard web pages. This has led websites to prioritize video production in order to make themselves easily searchable and offer content in the most efficient, shareable way.

National Geographic

8.Minimalism

Perhaps one of the most classic and timeless web design trends, minimalism is often the go-to aesthetic of choice. The fewer elements and content on a website, the less your audience will have to think. If a website is designed in the right way, it will show the user exactly what she is looking for.

Minimalism will continue to dominate the digital landscape in 2019. Animations and fade-in effects that make scrolling more engaging will give web pages freedom to space out their content and thus result in more whitespace, contrast and clear typography without too many distracting elements.

Libratone

9.

9. Thumb-friendly navigation

With mobile browsing having firmly overtaken desktop, design overall is becoming increasingly thumb-friendly. One of the most important studies in this area was that of Josh Clark with his book Designing for Touch, in which he investigates how users hold their mobile phones and how their movements, particularly those of the thumb, should be processed in the web design process. More and more now, users will encounter navigation tailored to the thumb, such as the hamburger menu moved to the bottom of mobile screens.

Tubik

10. Diversity

Too often, people forget that the web has always been accompanied by a pair of other important W’s: ’World Wide.’ The internet connects billions of people all around the world from various different cultures, abilities, ages, gender identities—people who want to see themselves reflected in their content rather than grinning stock photo models.

Even small considerations of the past (like Apple’s varying skin tones for emojis) have gone a long way in making people of all walks of life feel a little more welcome in a brand’s digital space. 2019 should see web designers make even bigger leaps towards inclusiveness, from improved accessibility standards to socially conscious and diverse imagery. The world still has a long way to go in this arena, but these designers can use their craft to demonstrate that the web is supposed to be about real people making real connections.

Marre nga : GlobalXplorer

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.