AlbWeb - Ndertim Faqe Interneti - Zhvillim Website - Fushata Marketingu - Zhvillim Aplikacion - SEO - Social Marketing - Design & Brand Identity | Chrome browser will mark non-HTTPS sites as ‘not secure’
15565
post-template-default,single,single-post,postid-15565,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Chrome browser will mark non-HTTPS sites as ‘not secure’

Chrome browser will mark non-HTTPS sites as ‘not secure’

After years of pushing for ‘secure by default’ web sites, Google will identify insecure websites in the Google Chrome browser beginning mid-Summer this year. July 2018 is shaping up to be a big month for Google in terms of change. Earlier this month, Google announced its Speed Update which is set to roll out in July, and announced it will then also mark all sites that have not migrated to HTTPS as “not secure.”

This move will coincide with the release of Chrome 68. It’s becoming even more important for any business who has a website to treat Speed and HTTPS as important factors when it comes to usability and SEO.

Google has been pushing webmasters to make the change to non-secure web sites for a few years now – including hinting at small rankings boost to further incentivize the shift. The campaign has proved successful. According to their stats:

Over 68% of Chrome traffic on both Android and Windows is now protected
Over 78% of Chrome traffic on both Chrome OS and Mac is now protected
81 of the top 100 sites on the web use HTTPS by default
Depending upon the size of a site and scope of the project, a migration from HTTP to HTTPS can be quite an undertaking. Some are stress free and straight forward though. But we advise to make the switch as soon as possible if you currently only have a HTTP website. And if you’re considering a new website build, an SSL should be setup from Day One to make your new site secure.

Ask yourself the question, if you visited a website and it came up with a message saying ‘This website is not secure’ would you click accept and continue or would you exit the window and go elsewhere. And if you’d continue, would you be confident enough to put in your card details to purchase online even though the browser says this website not secure?

We can handle the SSL purchase and installation for you here at AlbWeb if you’re creating a new website with us. Get in touch today for any new website enquiries.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

 

Chrome browser will mark non-HTTPS sites as ‘not secure’

Shfletuesi Chrome do të shënojë faqet jo-HTTPS si ‘jo të sigurta’

Pas shumë vitesh, Google do të identifikojë faqet e internetit të pa sigurta në shfletuesin Google Chrome duke filluar nga mesi i verës së këtij viti. Korrik 2018, do të jetë muaji i ndryshimeve të mëdha për Google. Në fillim të këtij muaji, Google prezantoi  Përditësimin e Shpejtësisë i cili do të nis në filim të Korrikut, duke shënuar kështu të gjitha faqet e internetit që nuk kanë kryer migrimin në HTTPS si faqe jo të sigurta.

Ky ndryshim vjen me prezantimin e Chrome 68. Tashmë për cdo biznes që ka një faqe interneti është e domosdoshme të shikojnë me kujdes Shpejtësinë dhe HTTPS si faktorë të rëndësishëm për përdorueshmërinë dhe SEO.

Google ka shumë vite që përpiqet të detyrojë zhvilluesit e faqeve të ndryshojnë nga http në https. Sipas statistikave të tyre kjo fushatë ka rezultuar e suksesshme:

Rreth 68% e trafikut të Chrome në Android dhe Windows tashmë është i mbrojtur
Rreth 78% e trafikut të Chrome në Chrome OS dhe Mac është i mbrojtur
81 nga 100 faqe interneti tashmë përdorin HTTPS
Në varësi të madhësisë së një faqeje dhe qëllimit të saj, migrimi nga HTTP në HTTPS mund të jetë disi i gjatë. Dhe pse disa raste është i shpejtë dhe jo shumë i lodhshëm. Por ne këshillojmë të migroni sa më shpejt të jetë e mundur nëse keni një faqe interneti me HTTP. Dhe nëse po konsideroni ndërtimin e një faqeje të re, pajiseni atë me një SSL që në ditën e parë për të patur një faqe totalisht të sigurtë.

Bëjini vetes këtë pyetje, nëse jeni duke vizituar një faqe interneti dhe ju shfaqet mesazhi i cili thot ” Kjo faqe interneti nuk është e sigurtë ” do të klikonit pranoj dhe të vazhdonit apo do të mbyllnit dritaren dhe do të vizitonit një faqe tjetër?. Nëse do të vazhdonit në atë faqe, do të ishit të qetë teksa vendosni kredencialet personale apo informacione të kartës së kreditit për të blerë online?

Ne kujdesemi për pajisjen me SSL dhe instalimin për cdo faqe interneti të re apo të vjetër. Na kontaktoni për cdo informacion që dëshironi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.